Välj en sida

Hösten 2020 flyttade MotorHalland in i en helt ny anläggning på Flygstaden i Halmstad. Den 12.000 m² stora bilhallen är en av de största i Halland och en av Sveriges modernaste anläggningar. En toppanläggning, kallar Volkswagen det. Anläggningen rymmer många avdelningar, från kontor och lackverkstad till stora hallar där bilarna ställs ut. Att kyla och värma luften effektivt i de här lokalerna, med genomgående låga ljudnivåer, ställer höga krav på klimatanläggningen. De krav och förväntningar man hade på ett välfungerande system ledde till att Evecos Skystar idag är installerade i byggnaden.

MotorHallands nybyggda lokaler sticker ut, både design- och funktionsmässigt. De många verksamheterna man bedriver i den stora anläggningen har varierande krav på arbetsmiljön. Här finns kontor och personalutrymmen, däckverkstad, lackverkstad och tvätthall. Vissa lokaler är verkstadslokaler med mindre solinstrålning. En av de större utmaningarna är att skapa en jämn temperatur i de stora bilhallarna. I VW-hallen är det exempelvis en imponerande takhöjd på 7,5 m. I de stora bilhallarna har man fönsterpartier med mycket värmestrålning som behöver kompenseras med kraftiga konvektorer för att bibehålla en jämn temperatur i hela lokalen. Kontorslandskapet är öppet och personalen förväntas kunna arbeta i en konstant och behaglig temperatur utan att det ”drar i nacken”. Här finns alltså ett helt spektrum med utrymmen och verksamheter, alla med höga krav på luftbehandling och jämna temperaturer.

Assemblin stod för installationen av fläktkonvektorer i MotorHallands nya anläggning. Vi har pratat med Henrik Nyström, avdelningschef på Assemblin och projektledare för just det här projektet. Vid bygget av MotorHallands nya anläggning var kraven på kyl- och värmesystem höga. Kvalitet och hållbarhet var avgörande. Henrik säger att utifrån detta var det ett enkelt val för Assemblin att välja Eveco som leverantör.

”Fläktkonvektorerna installerades i så kallade handover-hallar”, berättar Henrik. ”Det är där man lämnar över bilen till sin nya ägare. I de lokalerna var kraven högt ställda på ljudnivån för att på ett smidigt sätt fokusera på syftet med hallen. Bilen var i fokus. Skystar hjälpte oss att bibehålla fokus på rätt sak.”

 

I MotorHallands rymliga lokaler har man installerat nästan 30 fläktkonvektorer. Till taket har man genomgående valt Skystar ECM. De ger stor effekt och har en låg ljudnivå. Dessutom är det en riktigt energisnål modell, den har EC fläkt och är Eurovent-certifierad. För Assemblin blev även kastlängden avgörande vid valet av Skystar. Kastlängder på uppåt 5,4 m genererar en tillräcklig omblandning av luften i lokaler med hög takhöjd.

Med tanke på den höga takhöjden hos MotorHalland lägger Henrik till ytterligare en viktig aspekt. ”Skystar uppskattas av montörerna då de är enkla att montera även på hög höjd. Där måste man ta hänsyn till ett helt annat säkerhetstänk”, säger Henrik.

Hos Eveco är Patrik Johansson ansvarig säljare för de fläktkonvektorer Assemblin har installerat hos MotorHalland. Patrik berättar att fläktkonvektorerna samverkar med den golvvärme som finns installerad i den stora VW-hallen. Henrik på Assemblin förklarar samspelet. ”Man har kombinerat golvvärme med konvektorer i taket, de harmoniserar tillsammans med rumsgivare. Omblandningen av tempererad luft fungerar klanderfritt även i lokaler med hög takhöjd. Varma dagar, som följer på kalla nätter, stabiliserar Skystar den ökande temperaturen som solen strålar in mot den mer tröga regleringen av golvvärme”, berättar Henrik.

Kennet Karjalajnen, sektorchef på MotorHalland, bekräftar hur bra Skystar fungerar i stora lokaler. ”Vi är jättenöjda med funktionen hos fläktkonvektorerna. Systemet fungerar bra även de varmaste sommardagarna. Inte den lättaste uppgiften då vi har 7,5 m takhöjd.” säger Kennet.

Det finns en spännande detalj med hur man i VW-hallen konsekvent har lyckats följa Volkswagens globala designkoncept. Skystars frontpaneler har lyfts av – som tur var är detta enkelt – och sedan lackerats om i VW:s egna kulörer. Nu sitter de på plats igen, och diskret smälter fläktkonvektorerna in med den övriga inredningen. 

Henrik pratar gott om installationen hos MotorHalland. ”Styrmässigt var installationen en enkel resa, man kommer enkelt åt inkopplingspunkterna,” säger Henrik. Han lyfter även fram det goda samarbete som har varit mellan Assemblin och Eveco under hela projektets gång. ”Under projekteringen fick vi tips från Eveco om hur vi skulle förlägga shuntarna som reglerar värme och kyla för att både installera systemet och styra temperaturen på ett smidigt sätt,” säger Henrik.

 

Det enda orosmolnet
Under ett byggprojekt är man alltid känslig för leverantörers förmåga att leverera. Att färdigställa ett bygge, mitt under den rådande pandemin, är minst sagt en utmaning. Den önskade invigningen av anläggningen i Halmstad fick som så mycket annat anpassas till ett digitalt alternativ; en digital invigning via livestream. Även leveransen av konvektorer hotade att bli försenad. Detta gick dock att lösa i tid.

”Tack vare Patrik, min kontakt på Eveco, levererades fläktkonvektorerna i god tid,” säger Henrik. ”Han ska ha en stor eloge för all hjälp. De gav oss snabb återkoppling och en teknisk kompetens som hjälpte oss att bibehålla en hög nivå av kompetens, hela vägen från idé till färdig anläggning.”