Välj en sida

Reglerutrustning | Tillbehör fläktkonvektorer

Elektronisk styrenhet MB

MB är en elektronisk styrenhet till fläktkonvektorer. MB kan reglera antingen en enskild fläktkonvektor eller en serie med upp till 20 st. fläktkonvektorer. Ett MB system består av en eller flera MB elektronikboxar, en gemensam reglerenhet samt ett kommunikationsprotokoll. Det finns både väggfasta reglerenheter och en trådlös reglering som kommunicerar med MB. Systemet fungerar bra till både AC och EC fläktmotorer. Till de flesta modeller av fläktkonvektorer levereras MB färdigmonterad i konvektorn. Till Carisma CRC finns den även som löst tillbehör, MB-S.

Kopplar man ihop en serie fläktkonvektorer fungerar de som Master/Slav enheter. Då behöver varje fläktkonvektor en egen MB elektronikbox. Som reglerenhet kan man använda en väggmonterad reglerpanel, TMB eller WMAU, eller fjärrkontrollen RT03. Väljer man fjärrkontrollen behövs en mottagare till den; RSF, RCS eller RS. MB-systemet kan om så önskas anslutas till Modbus-RTU via RS485.

MB är försedd med olika reglerfunktioner. De anpassas med hjälp av DIP-switchar. Läs mer om funktionerna under Tekniska data.

  • Automatisk hastighetsreglering
  • Ventilstyrning för 2- eller 4-rörssystem
  • Master/slavreglering
  • Kan kopplas mot Modbus
  • Passar fläktkonvektorer
Artikelnr: 1234-123-1-2-1-2-1-1-1-1 Kategorier: , Etiketter: , , ,

RSK MB-S: 6974282

Reglerfunktioner
Funktionerna anpassas med hjälp av DIP-switchar:
• 2- eller 4-rörssystem
• Fläkt På/Av via termostatreglering
• Ventil På/Av termostatstyrning och fläkt går kontinuerligt
• Ventil och fläkt regleras samtidigt med På/Av termostatreglering
• Fläktdrift beroende på temperatur på vattenbatteri (givare T3*), aktiveras endast i värmeläge eller värme- och kyl-läge
• Automatisk omkoppling av driftläge med T2* vattentemperaturgivare (vid 2-rörssystem)
• Omkoppling mellan värme och kyla via extern kontakt
• På/Av med hjälp av dörr eller fönsterkontakt

Aktivera förreglingsfunktionen för att stoppa fläkten vid värmedrift om temperaturen på vattenbatteriet är under 32° C. Förreglingen aktiveras via T3 givaren. När temperaturen går över 36°C startar fläkten igen. Vid kyldrift stannar fläkten när temperaturen i vattenbatteriet överstiger 22° C och startar när den sjunker under 18° C.

Anslutningar placerade på styrkortet
• Mottagare för infraröd fjärrkontroll
• RS 485 seriell anslutning för Master/Slav koppling och Modbusanslutning
• TMB kontroll

*Givare T2 och T3 är separata tillbehör

Läs om installation av MB styrsystem i manualerna nedan.

Med MB styrenhet kan du reglera de flesta av våra fläktkonvektorer:

 

CRC-serien

Carisma CRC-MV

Carisma CRC-MO

Carisma CRC-IO

Carisma CRC-ECM-MV

Carisma CRC-ECM-MO

Carisma CRC-ECM-IO

 

CRSL-serien

Carisma CRSL

Carisma CRSL-ECM

 

Fläktkonvektorer som måste beställas med MB från fabrik:

Carisma Fly CVP

Carisma Fly CVP-ECM

Skystar-serien

Dessa har då tilläggsbeteckningen MB i Artikelkoden.

Deklarationer & Certifikat