Välj en sida

Tyst och energisnål fläktkonvektor i taket

Skystar SK-ECM

SKYSTAR ECM är en stilig och diskret fläktkonvektor i kassettutförande för infällnad i undertak. Den har mycket låg ljudnivå och är EUROVENT-certifierad. SKYSTAR ECM är försedd med en energisnål EC fläkt som kan regleras steglöst 0-100% med 0-10V signal. Möjlighet finns att ansluta tilluft och även utlopp för avledning av behandlad luft via kanal till angränsande rum. Tvättbart filter ingår i fronten.

SKYSTAR ECM takkassetter har ett kondensisolerat hölje i elförzinkad stålplåt. SKYSTAR ECM finns utförande för 2- eller 4-rörssystem och många effektstorlekar samt 2 fysiska storlekar med infällnadsmåttet 60x60cm och 80x80cm. Vattenbatteri i koppar/aluminium med invändig gänga. Max arbetstryck 8 bar. Takkassetten är avsedd att fällas in i undertak. Tvättbart filter och inbyggd kondenspump, som möjliggör anslutning upp till 600 mm ovanför takkassettens underkant, ingår.
SKYSTAR ECM levereras inklusive yttre kondensskål men måste kompletteras med frontpanel, HTA i vit ABS plast, RAL9003. För 60×60 storleken finns även en frontpanel i vit stålplåt.

Modellen SKYSTAR ECM MB har dessutom inbyggt kretskort för uppkoppling mot Modbus, alternativt trådbunden manöverpanel TMB. SKYSTAR ECM MB kan också kompletteras med en mottagare för att regleras via fjärrkontroll RT03. TMB och RT03 är tillbehör.

  • Låg ljudnivå
  • Diskret installation
  • Enkel och smart reglerutrustning
  • Kan kopplas mot Modbus (MB modellen)
Artikelnr: 1234-123-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-2-3-3-3-3-3-6-4-1-12-1-1-1 Kategori: Etiketter: , , , , , , , , , , ,

* Kyleffekt vid 27°C lufttemperatur och 50% Rh. Inkommande vattentemperatur 7°C och utgående 12°C.
** Värmeeffekt vid framl. 50°C och lufttemperatur 20°C. Vattenflöde som vid kyla.
*** Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.

Max = 10V
Med = 5V
Min = 1V

* Kyleffekt vid 27°C lufttemperatur och 50% Rh. Inkommande vattentemperatur 7°C och utgående 12°C.
** Värmeeffekt vid 50/40/20°C
*** Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.

Max = 10V
Med = 5V
Min = 1V

Takkassetten pendlas ner från taket med gängstänger till avpassad höjd i förhållande till undertaket. Inkommande värme- eller kylledning ansluts till takkassetten. Vid kyldrift måste en reglerventil användas för kylvattenreglering och kondensslang anslutas för att leda bort kondensvattnet (dim 14 mm). Avslutningsvis monteras frontpanelen (tillbehör) så att den hamnar under undertaket.

Om undertak saknas kan takkassetten monteras synligt och om så önskas kan den förses med ett vitt plåthölje i RAL9016.
Takkassetten ansluts till 230V/1, kapslingsklass IP20.

SKYSTAR ECM finns i två olika styrutföranden.
SK-ECM som styrs med en 0-10V signal från extern styrutrustning.
SK-ECM-MB som ansluts direkt mot Modbus och/eller till en separat reglerpanel.
 

 

 

Hej! Har du frågor kring denna produkt, eller prisförfrågningar, beställningar och förslag på värmelösningar, hjälper jag eller någon av mina kollegor dig gärna.

Thomas Alfvegren

Försäljning, Eveco AB

För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy!