Välj en sida

Reglerutrustning | Tillbehör fläktkonvektorer

Reglerpanel CB

CB är vår enklaste reglerpanel för inbyggnad i Carisma CRC fläktkonvektorer med hölje; CRC-MV och CRC-MO. 

Med reglerpanel CB styr man ett par grundläggande funktioner hos fläktkonvektorn. CB har en På /Av-brytare samt en varvtalsväljare med steg för tre olika fläkthastigheter.

Reglerpanelen är tillverkad i ABS plast i en ljusgrå nyans.

 

  • På/Av brytare
  • Manuell hastighetsreglering
  • Snabbkopplingskontakt

RSK
6707855

CB monteras inuti chassit på fläktkonvektorn. Reglerpanelen kommer man sedan enkelt åt bakom luckan på fläktkonvektorns högra sida. (Standard)

CB har ett kablage och en snabbkoppling i form av en stiftplint, denna är enkel att passa in i fläktkonvektorns plint. Installationen ska ändå alltid utföras av en behörig elektriker.

CBT har en På/Av brytare och en Hastighetsomkopplare med vilken man styr fläkthastigheten i 3 steg.

Reglerpanel CB passar Carisma CRC fläktkonvektorer med hölje; CRC-MV och CRC-MO.

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat