Välj en sida

Tillbehör fläktkonvektorer | Reglerutrustning

Termostat T2T

T2T är en elektronisk rumstermostat som passar fläktkonvektorer med 2-rörssystem. Det är en prisvärd, enkel reglering för värme och kyla. Med T2T får du manuell hastighetsväljare och en termostat som kan reglera fläkt och/eller ventil automatiskt. Panelen monteras på väggen.

Termostaten kopplas in på olika sätt beroende på hur du vill att den ska reglera temperaturen. Den kan reglera fläkt och ventil samtidigt eller så kan fläkten gå kontinuerligt och då reglerar termostaten enbart ventilen.

T2T har fyra olika reglage; en På/Av-brytare, en manuell 3-stegs omkopplare för fläkthastighet samt en omkopplare för Värme/Kyla. Den kallar vi även för en Sommar/Vinter omkopplare. Dessutom har T2T ett vred för att ställa in önskad temperatur i rummet. Reglerområdet är 5–30°C.

  • På/Av brytare
  • Manuell 3-hastighets omkopplare
  • Omkopplare Sommar/Vinter
  • Passar fläktkonvektorer
Artikelnr: 1234-123-1-2-1-1-1-1-1-1 Kategorier: , Etiketter: , ,

RSK: 6707854

Relativ fuktighet: max 95 % utan kondensation.

T2T monteras på väggen, gärna över en apparatdosa.
Elinstallationen ska alltid utföras av behörig elektriker.

Läs mer i manualen, där finns bl.a. detaljerade kopplingsscheman för T2T.

T2T reglerar fläkthastighet och/eller ventiler. Reglage finns bl.a. för På/Av samt 3 olika fläkthastigheter.

Termostaten reglerar temperaturen beroende på vilket behov man har av värme eller kyla. Driftläge för värme eller kyla kopplas om manuellt.

Ställ in önskad rumstemperatur med vredet. Termostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrids manuellt än då den växlar automatiskt. Den exakta växlingspunkten nås först efter ca. 1–2 timmars drift.

Med termostaten T2T kan du reglera temperaturen på flera av våra fläktkonvektorer:

Carisma CRC-MV

Carisma CRC-MO

Carisma CRC-IO

Carisma CRSL

Carisma Fly CVP

Skystar SK-AC

Dimension: 128 x 75 x 30 mm

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat