Försäljning

Det är vi som jobbar med försäljning och marknadsföring av vårt sortiment.
Vänd er till oss med prisförfrågningar, beställningar och förslag på värmelösningar.

Region Nord

Vakant, Tf. Calle Schéle
Mobil:
Direkt: 031 - 840850
sales@eveco.se
Region Väst

Thomas Alfvegren
Mobil: 0707 - 82 84 57
Direkt: 031 - 352 84 63
thomas.alfvegren@eveco.se

Region Öst

Janne Carlsson
Mobil: 0707 - 82 84 53
Direkt: 031 - 338 84 53
janne@eveco.se
Johanw
Försäljningschef

Johan Wendel
Mobil: 073-200 95 52
Direkt: 031 - 352 84 60
johan.wendel@eveco.se
Region Stockholm

Vilhelm Harrysson
Mobil: 0708 - 84 08 38
Direkt: 08 514 918 40
Vilhelm.Harrysson@eveco.se
Region Mitt

Matilda Persson
Mobil: 070-782 45 50
Direkt: 031 - 338 84 54
matilda.persson@eveco.se
Region Syd

Patrik Johansson
Mobil: 0707 - 82 84 52
Direkt: 031 - 338 84 58
patrik.johansson@eveco.se
Säljsupport

Ulrika Hjelm
Mobil: 0707 - 82 84 55
Direkt: 031 - 352 84 61
Ulrika.Hjelm@eveco.se