Välj en sida

Luftridåer

Vi har luftridåer för både små och stora dörrar/portar. Oavsett om det handlar om en liten boutique eller en flyghangar, har vi en passande luftridå. De finns i både el och vattenvärmt, och för den som inte behöver värme, så finns de även utan. Ett komplett sortiment av reglerutrustning finns också att tillgå. Det finns allt från enkla manuella styrningar till avancerade styrningar som kan kopplas mot överordnat system. Valet är ditt! Våra luftridåer finns i många olika utföranden för både vertikal och horisontell montering.

PRODUKTKATEGORI

SERIE

MOTORTYP

MONTERING

KORROSIVITETSKLASS

FUNKTION

MILJÖ

BLANDNINGSSKÅP

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

MONTAGESÄTT

UPPVÄRMNING

UTFÖRANDE

VATTENBATTERI

DJUP

STYRNING