Välj en sida

Reglerutrustning | Tillbehör fläktkonvektorer

Reglerpanel WMAU

WMAU är en väggmonterad reglerenhet för fläktkonvektorer. Den reglerar temperaturen i ett rum genom att öppna och stänga ventilerna för värme och kyla. Den anpassar fläkthastigheten beroende på värme- och kylbehov. WMAU kan automatiskt koppla om mellan värme och kyla om en NTC givare ansluts och känner av tillgängligt vatten. Ytterligare en NTC givare kan anslutas för att förregla fläktenoch skapa en extra komfortfunktion. Det innebär att reglerenheten låter vattenbatteriet nå rätt driftstemperatur innan fläkten startar, därmed ökar komforten i rummet.

WMAU har en På /Av-brytare, 3-hastighets varvtalsväljare med ett AUTO-läge som anpassar fläkthastigheten efter behov, omkopplare för Värme/Kyla och termostat. Termostaten kan användas för både 2- och 4-rörssystem. Den konfigureras för att reglera fläkt eller ventiler, alternativt båda samtidigt. WMAU kan trigga ett sparläge, antingen via en extern signal eller med knappen för sparläge. Driftläget indikeras med lysdioder och knappsatsen kan låsas.

Reglerenheten WMAU måste anslutas till drivmodulen UPAU. Om flera fläktkonvektorer drivs med en WMAU måste varje fläktkonvektor förses med en UPAU. Man kan driva upp till 10 st. fläktkonvektorer med en WMAU. Använd master- och slav-enheter vid dessa kopplingar.

WMAU har inbyggd temperaturgivare. Vid behov kan den inbyggda givaren ersättas av en extern givare ansluten till UPAU. Reglerområde 15 – 30° C.

  • Behovsstyrd fläkthastighet
  • Omkopplare för sommar/vinter
  • Reglerar 1 ventil vid 2-rörssystem
  • Reglerar 2 ventiler vid 4-rörssystem
  • Passar fläktkonvektorer

RSK: 6707869

På /Av-brytare
Varvtalsväljare: 3-hastigheter samt ett AUTO-läge för fläkthastighet
Omkopplare för Värme/Kyla och termostat
Knapp för sparläge
Inbyggd temperaturgivare

Kan reglera 10 st. fläktkonvektorer med Master/Slav-drift

Reglerområde: 15 – 30° C
Drifttemperatur: 0/50° C
Förvaringstemperatur: -10/+50° C

Hölje: V0 ABS
Kapslingsklass: IP 20
Isolationsklass: II
Tvärsnittsarea: Min. 0,50 mm², max. 1,5 mm²
Tillämpad standard: CEI EN 60730

Montera WMAU på väggen och anslut den till drivmodulen UPAU. Anslutning via plintkort. Läs mer i manualerna nedan, där finns detaljerade anvisningar för hur du installerar enheten.

Reglerenheten WMAU behöver alltid anslutas till spänningsenheten UPAU. Även det är ett tillbehör. Läs mer om UPAU under Tillbehör längre ner på sidan. WMAU, i kombination med UPAU, passar bra till många av våra fläktkonvektorer:

 

CRC-serien

Carisma CRC-MV

Carisma CRC-MO

Carisma CRC-IO

Carisma CRC-ECM-MV

Carisma CRC-ECM-MO

Carisma CRC-ECM-IO

 

CRSL-serien

Carisma CRSL

Carisma CRSL-ECM

 

Fler fläktkonvektorer WMAU passar med

Carisma Fly CVP-ECM

Maestro MTL-ECM

Skystar-serien

Dimension: 135 x 86 x 31 mm

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat