Välj en sida

Effektiv avfuktare med automatisk drift

Avfuktare ETF360

ETF360 är en kondensavfuktare med hög kapacitet. Den har digital manöverpanel, timer och inbyggd hygrostat. Avfuktaren ger information om aktuell luftfuktighet. ETF360 har en elektronisk reglering som gör att avfuktaren kan köras med helautomatisk drift. Luften sugs in framifrån genom ett tvättbart filter. Sedan blåser avfuktaren ut den torra luften rakt upp. Tänk på att placera avfuktaren i ett utrymme där luften cirkulerar fritt runt apparaten.

Avfuktaren kan användas både hemma och på många arbetsplatser. Exempel på utrymmen där avfuktaren gör stor nytta är i villor, fritidshus, källare, förråd, vindar och garage, kontor och andra större lokaler. Max arbetsområde är cirka 250 m².

Den inbyggda hygrostaten mäter luftfuktigheten i rummet och reglerar driften utifrån den uppmätta fuktigheten. Hygrostaten kan ställas in på 40–100% luftfuktighet. ETF360 har ett driftområde på +6°C till +32°C. Dessutom har avfuktaren automatisk avfrostning. Det innebär att om det är så låga temperaturer i rummet att is skulle kunna bildas på apparaten startar avfuktaren automatiskt en avfrostning. Avfrostningen görs med het gas.

ETF360 har en inbyggd tank på 6,5 liter. I den samlas kondensvattnet automatiskt upp. När tanken är full stannar aggregatet. I lokaler med tillgång till lämpligt avlopp kan man istället välja en kontinuerlig dränering av kondensvattnet. Läs mer om detta under Installation.

  • Digital manöverpanel
  • Kapacitet att avfukta 36 l/dygn
  • Automatisk avfrostning
  • Inbyggd kondenspump
  • Passar i villor, fritidshus, arbetsplatser och större utrymmen
Artikelnr: 1234-123-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-2-3-3-3-3-3-6-4-1-12-1-1-3-3-1-1-2-1 Kategori:

*Avfuktningskapacitet vid 27°C och 60% Rh/dygn

Driftområde: Från +6°C till +32°C
Hygrostat:
 Inställbar på 40–100% luftfuktighet

Val av plats
Placera ETF360 på ett plant underlag. Runt avfuktaren behöver luften kunna cirkulera fritt. Välj därför en placering där det finns tillräckligt med utrymme runt avfuktaren för detta. Placera inte heller avfuktaren nära någon värmekälla, t.ex. ett element.

Elanslutning
Elanslutningen är enkel, anslut bara den sladd och stickpropp ETF360 har till en strömkälla.

Uppsamling av kondensvatten
Det kondensvatten som bildas kan hanteras på olika sätt:
1. Uppsamling i den inbyggda tanken: Om man inte väljer något av de andra alternativen samlas kondensvattnet automatiskt upp i den inbyggda tanken. När tanken är full stannar aggregatet.

2 –3: Om man har ett avlopp eller en brunn inom 5 meters radie kan man istället välja en kontinuerlig dränering av kondensvattnet. För detta ingår det vid köp av ETF360 en 5 m lång slang att leda bort vattnet med.
2. Kontinuerlig dränering vid självfall: Finns det ett naturligt fall till en lämplig brunn kan man ansluta slangen dit och därmed leda vattnet direkt till det avloppet.
3. Kontinuerlig dränering till brunn på högre plats: I en del lokaler behöver man istället pumpa bort vattnet till en brunn på en högre plats än där avfuktaren står. Anslut då den medföljande slangen direkt till den inbyggda kondenspumpen. Max lyfthöjd är 5 meter.

Läs i manualen för installation och drift för mer detaljerad information om skötsel och hantering av ETF360.

Slang att leda bort kondensvatten med
5 m lång. Denna ingår redan vid köp av ETF360.

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat

Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.

Christian Djäknegård

Försäljning, Eveco AB

För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy!