Välj en sida

Utgående produkter

Reglerutrustning VCSRRC2

VCSRRC2 är en komplett luftridåstyrning med snabb inkoppling. Den kan reglera de vattenvärmda luftridåerna Standesse och Finesse. Det går snabbt och enkelt att docka in själva modulen i luftridån. VCSRRC2 styrs via en separat reglerpanel med LCD fönster.

VCSRRC2 reglerar luftridåerna i sekvens. Läs mer om regleringen under Reglering. VCSRRC2 har dessutom en frysskyddsfunktion. Det finns dubbla frysskydd, både via rumsgivare och via extern ingång. Vid aktivering avger reglerpanelen en signal, ventilen öppnar fullt och fläktarna stannar. Detta gäller även om anläggningen skulle vara avstängd via reglerpanelen.

Med VCSRRC2 kan luftridåerna inte köras med manuell drift utan endast med automatisk drift. Flera enheter kan kopplas samman och köras med slavstyrning. En manöverpanel kan styra upp till 6 st. RC-2.

  • Komplett luftridåstyrning
  • Snabb inkoppling
Artikelnr: 1234-123-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-2-3-3-3-3-3-6-4-1-12-1-1-3-3-1-1-2-1-1-1-2 Kategori:

RSK – VCSRRC2: 6731300
RSK – VCSRRC2 SLAV: 6739309

Fläkt: 3-steg
Värme steg (el): 1–2 steg

Rumstemperatur: 12–30 grader
Förhöjd temperatur dörr öppen: 0–8°C

Fläkthastighet stängd dörr: 0–3 hastigheter
Fördröjning fläkt: 0–1200 sekunder
Fördröjning värme: 0–600 sekunder
Frysskydd: 5–10°C

Filter rengöring: 0–1500 timmar

Anslutningsspänning: 230V
Max effekt motorer: 1600 W
Max ström: 7,0 A

Instruktioner för installation av VCSRRC2 finns i manualen Installation och drift.

VCSRRC2 reglerar luftridåerna i sekvens.

När dörrarna är stängda och det inte finns något värmebehov är vattenventilen alt. elvärmen avstängd och fläktarna står stilla. Om temperaturen sjunker under det inställda börvärdet för rummet startar luftridån på inställd hastighet (lågfart) och slår på värmen.

Öppnas dörrarna startar luftridån på den önskade hastigheten, alt. ökar hastigheten, och jobbar mot det börvärde som är inställt för öppen dörr.

Fördröjning
En inställbar fördröjning ser till att luftridån fortsätter att jobba mot det högre börvärdet även när dörrarna har stängts. Efter inställd tid går luftridån över till det inställda värdet för stängd dörr, alt. stänger av om det inte finns något värmebehov.

Dörrkontakter

Dörrkontakt plast: DK-1
RSK 6731268

Dörrkontakt aluminium: MK4532
RSK 6730500

Slavenhet
RSK 6739309

Reglercentral VCSRRC2 passar till Standesse och Finesse luftridåer:

Standesse vattenvärmda luftridå

Finesse vattenvärmda luftridå

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat