Välj en sida

Produktkategorier

Eveco / Produktkategorier

Vi erbjuder en lång rad produkter för inomhusklimat för större byggnader och lokaler. Som importör väljer vi på Eveco leverantörer med utgångspunkt utifrån många olika aspekter. De som väger tyngst är miljö och kvalitet. Eftersom vi är obundna har vi stora möjligheter att påverka våra leverantörer att arbeta med dessa frågor. Självklart ska produkterna uppfylla de grundläggande kraven avseende miljö, kvalitet säkerhet och teknik.

 

Fläktluftvärmare

Fläktluftvärmare tillhör våra mest populära produkter. De är lämpliga för uppvärmning av industrier, lager och handelslokaler, från den lilla verkstaden till stora lager på 1000-tals kvm. Fläktluftvärmare finns i många olika utföranden. Med låg ljudnivå, för tak- eller väggmontage, med olika miljöklassningar, med moderna EC-fläktmotorer och smarta energibesparande regleringar för att nämna några.

 

Luftridåer

Vi har luftridåer för både små och stora dörrar/portar. Oavsett om det handlar om en liten boutique eller en flyghangar har vi en passande luftridå. De finns både el- och vattenvärmda, och för den som inte behöver värme finns det även ovärmda luftridåer. Ett komplett sortiment av reglerutrustning finns också att tillgå. Det finns allt från enkla manuella styrningar till avancerade regleringar som även kan kopplas mot överordnat system. Valet är ditt! Våra luftridåer finns i många olika utföranden, bland annat finns de för både vertikal och horisontell montering.

 

Fläktkonvektorer

Vi har ett stort utbud av fläktkonvektorer för uppvärmning och/eller kyla. Våra fläktkonvektorer är energisnåla, extremt tysta och finns i många olika varianter/utföranden och storlekar för både vägg- och takmontering till kontor, hotell och butiker. Vi har givetvis ett komplett sortiment av reglertillbehör.

Strålvärmare

Det finns mycket att vinna med att montera upp strålvärmare i taket. Strålvärme ger en jämn och behaglig lufttemperatur, temperaturen kan t.o.m. hållas lägre med bibehållen komfort. Ett strålvärmesystem är en tyst och energisnål klimatlösning. Panelerna kräver inget löpande underhåll. Med ett strålvärmetak gör man på sikt helt enkelt stora besparingar.

Nor-Shunt FM

Shuntar

Nu har vi utökat vårt sortiment med ytterligare en produktgrupp, shuntar. Med shuntar får du en flexibel reglering för vattenburna energisystem. En shuntgrupp kan spara in mycket energi. Dessutom är de oftast små och flexibla. Vi har shuntgrupper för både värme- och kylanläggningar.

Reglerutrustning

För att uppnå rätt inneklimat krävs bra reglerutrustning. Vi har ett stort sortiment av styr- och reglerutrustning som passar våra produkter. Vi har allt från enkla manuella styrningar till avancerade reglerlösningar för t.ex. master/slav-reglering och om man vill uppkoppling mot överordnat system via t.ex. Modbus.

Övriga produkter

Här har vi samlat de produkter som hamnar utanför våra huvudkategorier.

Utgående sortiment

Förr eller senare sker en generationsväxling, så även när det gäller våra produkter. Men det kan ju vara bra att hitta referensmaterial även om det gamla. Du kanske har tappat bort manualen, ja då hoppas vi att den finns här.