Välj en sida

Reglerpanel för fläktkonvektorer med MB-kort

Reglerpanel TMB

TMB är en elektronisk reglerenhet med många funktioner. Panelen har ett lite mindre format, samtidigt har den en rejäl LCD display. Med en TMB kan du välja mellan manuell eller automatisk reglering av fläkthastigheten. Den här reglerpanelen passar fläktkonvektorer som har 2- eller 4-rörssystem. Det räcker med en TMB för att driva en serie av fläktkonvektorer. TMB kan också utgöra manöverenhet för MB-styrkort.

För att en TMB ska kunna reglera en fläktkonvektorer måste den samverka med ett MB-styrkort. MB-kortet kan vara inkopplat i systemet på flera olika sätt. Vissa fläktkonvektorer har ett MB-kretskort inbyggt redan vid leverans, t.ex. Skystar ECM-MB. Kortet kan även byggas in i konvektorerna i efterhand. Om fläktkonvektorn saknar ett inbyggt MB-kort måste i stället TMB kompletteras med spänningsenheten UPAU. Om du kopplar ihop flera fläktkonvektorer med Master/Slav-koppling räcker det med en TMB för att reglera dem samtidigt. För att det ska fungera måste dock varje fläktkonvektor förses med varsin UPAU.

Men den här lite mindre reglerpanelen kan du reglera många olika funktioner. Bl.a. kan du ändra driftläge mellan Värme/Kyla. Manuellt reglerar du fläkthastigheten med en 3-stegs omkopplare eller låter hastigheten regleras automatisk beroende på behovet av värme eller kyla. Panelen har en inbyggd veckotimer. TMB har även inbyggd komfortreglering. Det innebär att den förhindrar att fläkten startar om inte vattenbatteriet har rätt temperatur och stoppar fläkten om vattentemperaturen blir för låg. För denna funktion behövs en NTC givare. Reglerområde 18 – 30° C.

  • Passar fläktkonvektorer med MB-styrkort
  • Manuell/Automatisk reglering i 3 hastigheter
  • Omkopplare mellan Sommar/Vinter
  • Comfortreglering med NTC givare
  • Dual Modbus

RSK: 6707886

Reglage
På /Av-brytare
Varvtalsväljare med 3 fläkthastigheter
Omkopplare mellan manuell och automatisk drift
Temperaturinställning

Exempel på manöverpanelsymboler
Driftlägen; kyla, värme, automatisk drift
Fläkt
Fläktvarvtalsinställning
Temperatur
Klocka
Timer
Energisparläge

Montera TMB på väggen och koppla in den mot fläktkonvektorns MB-styrkort t.ex. med en BELDEN 9841, RS-485, 1x2x24 AWG SFTP, 120 Ohm eller likvärdig. Läs mer i manualerna nedan, där finns detaljerade anvisningar för hur du installerar reglerpanelen.

Med TMB väljer du mellan att reglera fläktkonvektorn manuellt eller automatiskt. Fläkthastigheten kan ställas in på 3 olika hastigheter. Automatiskt regleras hastigheten utifrån det behov som finns av värme eller kyla. Med ventiler reglerar man även På/Av.

En fläktkonvektorer som ska regleras med TMB måste ha MB-styrkort. Även styrkortet är ett tillbehör. Fläktkonvektorn behöver ha 2- eller 4-rörssystem. TMB ansluts till spänningsenheten UPAU. Läs mer om UPAU under Tillbehör längre ned på sidan.

I kombination med UPAU passar TMB bra till många av våra fläktkonvektorer:

CRC-serien

Carisma CRC-MV

Carisma CRC-MO

Carisma CRC-IO

Carisma CRC-ECM-MV

Carisma CRC-ECM-MO

Carisma CRC-ECM-IO

 

CRSL-serien

Carisma CRSL

Carisma CRSL-ECM

 

Fler fläktkonvektorer TMB passar med

Carisma Fly CVP-ECM

Maestro-serien

Skystar-serien

Dimension: 110 x 72 x 25 mm

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat