Välj en sida

Tillbehör luftridåer | Reglerutrustning

Transformator VRA

Transformator för 230V som ger 5 valbara utspänningar och startar med signal på OC/CC ingång. Avsedd för varvtalsreglering av tex. ovärmda luftridåer. 

Ovärmda luftridåer styrs enkelt av VRA. Komplettera med en magnetkontakt i metall (MK4532). Ställ in vald hastighet med ett manuellt vred på transformatorn. Det finns fem steg att välja mellan. När dörren öppnas och dörrkontakten ger signal startar luftridån på den förinställda hastigheten.

Välj VRA utifrån strömstyrka, beroende på hur många moduler den ska reglera.

  • 5-stegs transformator
  • Varvtalsreglering
  • Kopplas till dörrkontakt
  • För 230V
Artikelnr: 1234-123-1-2-1-1 Kategorier: , Etiketter: ,

TypRSKStröm (A)Vikt (kg)
VRA767046187,58
VRA1067046191014,6
VRA131316,9
VRA1667046201620,3
VRA202024,6

VRA används främst för reglering av ovärmda industiluftridåer, Indesse. 5-stegstransfornatorn regleras på/av med en dörrkontakt. Önskat varvtal vid öppen dörr ställs in med varvtalsomkopparen.

VRA transformator passar Indesse AC Ovärmda luftridåer:

Indesse AC Ovärmd luftridå

Magnetkontakt MK4532

 

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat