Kvalitet och miljö

EVECO är för närvarande mitt i certifieringsprocessen för ISO 9001 och ISO 14001. För oss innebär det inte särskilt stor skillnad mot hur vi arbetat tidigare. Vi har alltid haft väl fungerande och dokumenterade rutiner. Nu har vi snart ett certifikat på det också. Vi räknar med att certifieringen är klar senast under Februari månad 2020.

Här kan ni ta del av vår

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy