Om oss

Eveco startades 1979 och har i dagsläget 13 medarbetare. Vi har lång erfarenhet från branschen och vi arbetar långsiktigt. Något som vi tror skapar trygghet för ägare och personal såväl som för våra kunder.

Evecos hållbara och prisvärda produkter hittar du hos grossister över hela landet. Många av våra leverantörer är bland de största i Europa, vilket garanterar god prestanda och kvalitet.

Våra kunder finns inom VVS, Ventilations- och Elbranschen där vi är väl etablerade med samarbetsavtal med de ledande grossisterna inom respektive bransch.

Kontor och lager ligger i Mölndal utanför Göteborg.

Affärsidé

Vi skall marknadsföra och sälja högkvalitativa klimatprodukter inom en rad specialområden. Försäljningen skall ske genom fackhandeln. Vi skall eftersträva flexibilitet och vara lyhörda för marknadens och kundernas önskemål.

Produkter

Vi som importör väljer leverantör med utgångspunkt från många olika aspekter. De aspekter som just nu väger tyngst är miljö- och kvalitetsfrågan. Genom att vi är ”obundna” så har vi stora möjligheter att påverka våra leverantörer att arbeta med dessa frågor. Självklart ingår att produkterna skall uppfylla minst grundläggande krav avseende miljö, kvalitet, säkerhet och teknik.

Trygghet som kund

Som kund skall man känna sig trygg när man vänder sig till oss. Man skall veta att vi vet hur varje fråga skall hanteras och att inget faller mellan stolarna. För att säkerställa detta pågår för närvarande en certifieringsprocess enligt ISO 9001 och ISO 14001.