WMSECM

WMSECM är en temperaturreglering för fläktkonvektorer med EC fläktmotor. Den är avsedd för utanpåliggande montage och har ett hölje av vit ABS plast med en display.

RSK: 6707872

Beskrivning

WMSECM är en avancerad temperatur regulator som har många funktioner och inställningsmöjligheter.
Den kan reglera både värme och kyla i såväl 2- som 4-rörssystem. Omkopplingen mellan värme/kyla kan ske baserat på extern signal, NTC givare på framledning (tillbehör) eller rumstemperaturen.
Den har ett AUTO läge som ger behovsstyrd fläkthastighet, vilket innebär att fläkten alltid går med så låg hastighet som möjligt i relation till effektbehov. Lägre fläkthastighet ger lägre ljudnivå.
Det finns en ekonomifunktion som ger möjlighet att justera börvardet (ner för värme/upp för kyla) 0-10° för att på så sätt spara energi.
Den har en ingång för förregling vid tex. öppet fönster och den har filtertimer.
Ytterligare funktioner beskrivs i installationsanvisningen.

Installation och reglering

WMSECM monteras på vägg, för enklast kabelförläggning över en apparatdosa, och kopplas ihop med fläktkonvektorn. Matningen skall vara 230V/1 max 10A.

Fläkthastigheten styrs med en 0-10 voltssignal. Vi rekommenderar max 5 motorer på samma signalkälla. OBSERVERA! Max kabellängd 20m.

Reglerfunktioner finns beskrivna under beskrivning.

Installationsanvisningar och manualer