WMAU

WMAU är en reglerenhet för väggmontering. Den reglerar temperaturen i ett rum genom att öppna/stänga ventilen för värme eller kyla och reglera fläkthastigheten beroende på värme/kylbehovet. Den kan koppla om mellan värme och kyla automatiskt. Om tillbehöret NTC ansluts erhålls en komfortfunktion som förhindrar att fläkten startas förrän vattenbatteriet nått rätt driftstemperatur.

RSK: 6707869

Installation och reglering

WMAU måste anslutas till en kraftmatningsenhet UPAU (tillbehör).

Relaterade Produkter

Installationsanvisningar och manualer