VRSTVS1

Utgående produkt

VRSTVS1 omvandlar en 0-10V signal till en transformerad (lägre) spänning för en 230V fläkt. Den används främst i kombination med våra DELTA styrenheter.

Beskrivning

Beroende på inkommande styrspännings storlek matas olika spänning ut till fläkten enligt följande sekvens:

Styrspänning
2V4V6V8V9,5V
Utspänning80V110V140V170V230V
Spänningen sjunker till närmast lägre spänning vid 0,2V lägre styrspänning.

Kataloger och broschyrer

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat