VR transformator

Transformator för 230V som ger 5 valbara utspänningar. Avsedd för varvtalsreglering av fläktar. Försedd med 230V utgång som slår från i nolläget.

Kataloger och broschyrer

Deklarationer och certifikat