VCSRRC2

Utgående produkt

En komplett luftridå styrning för Standesse och Finesse. Dockas snabbt och enkelt in i själva aggregatet.
Separat reglerpanel med LCD fönster.

VCSRRC2 RSK 6731300
VCSRRC2SLAV RSK 6739309

Beskrivning

 

Reglerfunktion:

Reglercentral för reglering av luftridåerna i sekvens.

När dörrarna är stängda och det inte föreligger något värmebehov så är vattenventilen alternativt elvärmen avstängd och fläktarna står stilla. Om temperaturen sjunker under inställt börvärde för rummet startar luftridån på inställd hastighet (lågfart) och slår på värmen.

Öppnas dörrarna startar luftridån på den önskade hastigheten (eller ökar hastighet) och jobbar mot det börvärde som ställts in för öppen dörr.

En inställbar fördröjning ser till att luftridån fortsätter att jobba mot det högre börvärdet även när dörrarna har stängts igen. Efter inställd tid går luftridån över till det inställda värdet för stängd dörr alternativt stänger av om det inte finns något värmebehov alls.

Frysskyddsfunktion:

Det finns dubbla frysskydd, både via rumsgivare och via extern ingång.

Vid aktivering så kommer reglerpanelen att avge en signal, ventilen öppnar fullt och fläktarna stannar. Detta gäller även om anläggningen skulle vara avstängd via reglerpanelen.

Manuell drift:

Luftridåerna kan endast köras i automatisk drift.

Specifikation av funktioner (Default):

Fläkt                                                                               3-steg

Rumstemperatur                                                             12-30 grader

Förhöjd temperatur dörr öppen                                      0-8 grader

Dörr stängd fläkthastighet                                              0-3 hastigheter

Fördröjning fläkt                                                            0-1200 sekunder

Fördröjning värme                                                          0-600 sekunder

Frysskydd                                                                       5-10grader

Filter rengöring                                                               0-1500 timmar

Värme steg (el)                                                               1-2 steg

 

Eldata:

Anslutningsspänning: 230V

Max effekt motorer: 1600W

Max ström: 7,0A

 

Tillbehör:

Dörrkontakt typ DK-1 (plast), RSK 6731268

Dörrkontakt typ MK4532 (aluminium), RSK 6730500

Slavenhet, RSK 6739309

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat