UPAU

UPAU är en drivmodul för fläktkonvektorer. Den används ihop med TMB eller WMAU. Det går därigenom att reglera upp till 10st fläktkonvektorer parallellt.

RSK: 6707870

Beskrivning

Med en UPAU kan avancerad reglering uppnås på en eller flera fläktkonvektorer i samma system. Den fungerar både för modeller med AC och ECM fläktmotor.

Installation och reglering

UPAU monteras på fläktkonvektorn där den inkopplas mot fläktmotor och inkommande matning. En manöverenhet TMB eller WMAU placeras på vägg och förbinds mot UPAU. Reglerfunktionen beskrivs under respektive manöverenhet. Max 10st enheter kan samköras.

Relaterade Produkter

Typ

Luftmängd m³/h

Ljudnivå dB(A)¹


Effekt kW

Eldata

Vikt

maxmedminmaxmedminkWAkg
VCFB100E
2250154010306051439,615,5040
VCFB150E
32302200143062544415,525,2155
VCFB200E
43602920188063554620,231,3871
VCFB250E
53003600238064564725,741,1685
VCFC100E
29602090141063554610,617,9544
VCFC150E
40802810188064574816,027,2660
VCFC200E
51803660245066584920,534,3574
VCFC250E
60204350291068605125,542,8190
¹ Ljudtryck vid 5 m avstånd, Q=2, 200m² Sabine

Typ

Luftmängd m³/h

Ljudnivå dB(A)¹


Effekt kW

Eldata

Vikt

maxmedminmaxmedminkWAkg
VCFB100E
2250154010306051439,615,5040
VCFB150E
32302200143062544415,525,2155
VCFB200E
43602920188063554620,231,3871
VCFB250E
53003600238064564725,741,1685
VCFC100E
29602090141063554610,617,9544
VCFC150E
40802810188064574816,027,2660
VCFC200E
51803660245066584920,534,3574
VCFC250E
60204350291068605125,542,8190
¹ Ljudtryck vid 5 m avstånd, Q=2, 200m² Sabine

Typ

Luftmängd m³/h

Ljudnivå dB(A)¹


Effekt kW

Eldata

Vikt

maxmedminmaxmedminkWAkg
VCFB100E
2250154010306051439,615,5040
VCFB150E
32302200143062544415,525,2155
VCFB200E
43602920188063554620,231,3871
VCFB250E
53003600238064564725,741,1685
VCFC100E
29602090141063554610,617,9544
VCFC150E
40802810188064574816,027,2660
VCFC200E
51803660245066584920,534,3574
VCFC250E
60204350291068605125,542,8190
¹ Ljudtryck vid 5 m avstånd, Q=2, 200m² Sabine