Välj en sida

Tillbehör fläktkonvektorer | Reglerutrustning

Reglerpanel CBAUT

CBAUT är en inbyggd reglering för Carisma CRC fläktkonvektorer med hölje; CRC-MV och CRC-MO. Med CBAUT får man en högkänslig automatisk reglering av fläktkonvektorn. Genom CBAUT kan man även reglera driften manuellt. Reglerenheten har sekventiell hastighetsreglering med termostat, och den är enkel att programmera. 

Grundläggande funktioner hos CBAUT är att slå på och av fläktkonvektorn, val mellan tre olika fläkthastigheter samt reglering av rumstemperaturen genom värme eller kyla. Vid leverans är den inställd för värmedrift, när det blir sommar och varmt ute kan man istället koppla om till kyldrift. Reglerpanelen är tillverkad i ABS plast i en ljusgrå nyans.

  • På/Av brytare
  • Sommar/Vinterbrytare
  • Elektronisk termostat
  • Manuell eller automatisk hastighetsreglering
  • Snabbkopplingskontakt
Artikelnr: 1234-123-1-2-2-1-1-1-1-1 Kategorier: , Etiketter: , ,

RSK
6707857

Strömförsörjning
230V

Termostatens reglerområde
9 – 32° C

Tre ingångar för givare
T1 – luftgivare
T3 – givare för minsta vattentemperatur

Givarkontroll
Om luftgivaren frånkopplas eller kortsluts växlar styrenheten till kontinuerlig drift och en röd lysdiod börjar blinka

CBAUT monteras inuti chassit på fläktkonvektorn. Reglerpanelen kommer man sedan enkelt åt bakom luckan på fläktkonvektorns högra sida. (Standard)

CBAUT har ett kablage och en snabbkoppling i form av en stiftplint, denna är enkel att passa in i fläktkonvektorns plint. Installationen ska ändå alltid utföras av en behörig elektriker.

Reglerenheten har På/Av brytare, Hastighetsomkopplare med 3 steg + AUTO samt en omkopplare för sommar/vinter.

Termostaten reglerar rumstemperaturen med fläkt och/eller ventil i 2- och 4-rörssystem. Den reglerar med både värme och/eller kyla. Fläktvarvtalet anpassas efter behov, på så sätt går alltid fläkten på så låg hastighet som möjligt.

Om man vill kan man koppla in en givare för vattentemperatur till CBAUT. I så fall kopplar reglerenheten själv om mellan värme och kyla beroende på vilket vatten som finns tillgängligt. Man kan även ansluta en ingångssignal på 230V för att trigga regleringen för kyldrift.

Det finns en ingång för energisparläge. Vid energisparläge förskjuts börvärdet +3°C vid kyldrift och -3°C vid värmedrift.

Reglerpanel CBAUT passar Carisma CRC fläktkonvektorer med hölje; CRC-MV och CRC-MO.

Information & Manualer

Deklarationer & Certifikat