TMB

TMB är en manöverapparat för att styra en fläktkonvektor med MB-styrkort.Den kan styra flera fläktkonvektorer, alla med sitt MB-styrkort. Den kan också anslutas samtidigt som ett MB-styrkort är Modbusanslutet. Den har en rejäl display trots litet format.

RSK: 6707886

Beskrivning

Man väljer att installera en fläktkonvektor med MB-styrkort för att kunna utläsa status för fläktkonvektorn men också för att utföra centrala styrkommandon. Lägger man då till en TMB kan man också utläsa och justera parametrar lokalt.

Installation och reglering

Inkoppling sker mot MB-styrkortet tex. med en BELDEN 9841, RS-485, 1x2x24 AWG SFTP, 120 Ohm eller likvärdig.
TMB reglerar fläkthastighet beroende på värme/kylbehovet och ventilen/ventilerna on/off. Den har inbyggda komfortfunktioner som förhindrar att fläkten startar om inte vattenbatteriet har rätt temperatur.

Relaterade Produkter

Installationsanvisningar och manualer