RS

RS är mottagarenheten för IR signal som används tillsammans med Skystar-MB med MD frontpanel.
Själva mottagaren monteras i taket bredvid frontpanelen och ansluts på MB styrkortet i Skystar.
Den passar både till AC och ECM varianten, men det måste vara en enhet med MB-styrkort.
RS mottagaren används också för Carisma med MB styrkort.

RSK: 6707859