Välj en sida

Reglerutrustning | Tillbehör fläktkonvektorer

Elektronisk styrenhet QCV-MB

QCV-MB är en elektronisk styrenhet till de högeffektiva fläktkonvektorerna Maestro MTL och Maestro MTL-ECM. QCV-MB kan reglera antingen en enskild fläktkonvektor eller en serie med upp till 20 st. fläktkonvektorer. Ett QCV-MB system består av en eller flera QCV-MB elektronikboxar, en gemensam reglerenhet samt ett kommunikationsprotokoll. QCV-MB levereras som standard färdigmonterad i Maestron. Reglerenheten TMB ingår i systemet. Som alternativ reglerenhet kan man använda fjärrkontrollen RT03.

Kopplar man ihop en serie fläktkonvektorer fungerar de som Master/Slav enheter. Då behöver varje fläktkonvektor en egen QCV-MB elektronikbox. Om man väljer att reglera systemet med fjärrkontrollen behöver man lägga till en mottagare till den; RS. QCV-MB-systemet kan även kopplas upp mot ett Modbus RTU nätverk via RS 485.

QCV-MB är försedd med olika reglerfunktioner. De anpassas med hjälp av DIP-switchar. Läs mer om funktionerna under Tekniska data.

  • Automatisk hastighetsreglering
  • Ventilstyrning för 2- eller 4-rörssystem
  • Modulerande reglering på ventilutgång
  • Master/slavreglering
  • Kan kopplas mot Modbus
  • Passar Maestro MTL / MTL-ECM
Artikelnr: 1234-123-1-2-1-2-1-1-1-1-1 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Reglerkortet finns i två versioner, QCV-MB16 och QCV-MB7. Den storlek på MTL man har styr vilket kort som ska vara monterat i fläktkonvektorn.

RSK
QCVMB16: 6704661 (till MTL1–6)
QCVMB7: 6704662 (till MTL7)

Reglerfunktioner
Funktionerna anpassas med hjälp av DIP-switchar:
• 2- eller 4-rörssystem
• Fläkt På/Av via termostatreglering
• Ventil På/Av termostatstyrning och fläkt går kontinuerligt
• Ventil och fläkt regleras samtidigt med På/Av termostatreglering
• Fläktdrift beroende på temperatur på vattenbatteri (givare T3*), aktiveras endast i värmeläge eller värme- och kyl-läge
• Automatisk omkoppling av driftläge med T2* vattentemperaturgivare (vid 2-rörssystem)
• Omkoppling mellan värme och kyla via extern kontakt
• På/Av med hjälp av dörr eller fönsterkontakt
• 230 V ventil för På/Av reglering*
• 24 V modulerande ventil*

Aktivera förreglingsfunktionen för att stoppa fläkten vid värmedrift om temperaturen på vattenbatteriet är under 32° C. Förreglingen aktiveras via T3 givaren. När temperaturen går över 36°C startar fläkten igen. Vid kyldrift stannar fläkten när temperaturen i vattenbatteriet överstiger 22° C och startar när den sjunker under 18° C.

Anslutningar placerade på styrkortet
• RS 485 seriell anslutning för Master/Slav koppling och Modbusanslutning
• TMB kontroll

*Separata tillbehör

Läs om installation av QCV-MB styrsystem i manualerna nedan.

Deklarationer & Certifikat