Q10M

Utgående produkt

Kondensavfuktare för avfuktning i villor, fritidshus och arbetsplatser. En tank samlar upp kondensvattnet, men det är även möjligt att ansluta en slang (12mm) för avledning direkt till avlopp. Helautomatisk drift med inställbar hyrostat och dynamisk avfrostning som förlängs vid lägre temperatur.

Installation och reglering

Luftavfuktaren placeras på ett plant underlag. Tillse att det finns tillräckligt med utrymme runt avfuktaren så att luften kan cirkulera utan problem. Placera inte avfuktaren nära en annan värmekälla, typ ett element.

Installation och reglering

Elanslutning sker med sladd och stickpropp. Kondensvattnet samlas upp i en inbyggd tank, men kan om så önskas anslutas med slang direkt till ett avlopp.

Kataloger och broschyrer

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat

Typ

SEG-nr

RSK-nr

Avfuktningskapacitet l/dygn

Mått mm (BxHxD)

Q10M
874601167266285342x492x245
Avfuktningskapacitet vid 27° och 60% Rh/dygn.