MXT

Utgående produkt

Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor i många olika storlekar för uppvärmning och/eller kyla i kontor, hotell och bostäder. MOT monteras synligt i takvinkel med luftintag underifrån och luftutblås längs med taket.

Beskrivning

MXT har ett hölje i kulör RAL9002, vid leverans skyddad med en plastfilm. Kondensisolerad stomme av eloxerad plåt. Luftriktare (fast) och lock över anslutningsutrymmet i värmebeständig ABS. Vattenbatteriet är av kopparrör med aluminiumlameller för tryckklass PN6. Filter (G1) och kondensskål ingår. IP20. Yardy är avsedd för komfortvärme/kyla i miljöer mellan 15-30°C.
Fläktkonvektor med EC-motor, vilken ger upp till 50% lägre energiåtgång jämfört med en konventionell fläktmotor. Särskild reglerutrustning krävs.

Installation och reglering

Monteras i takvinkeln, med “fläktsidan” in mot en vägg. Den kan också monteras mitt i taket, men då måste den kompletteras med en täckplåt. (KPI) MXT är försedd med dubbla kondenstråg och kan därför också monteras på vägg.

Vattenbatteriets anslutningsdimension är 3/4″ invändig till vänster, sett framifrån och är försett med luftskruvar. Vattenbatteriet kan enkelt vändas.
Vattenbatteriet är avsett för 2-rörssystem för värme eller kyla. Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet, eller levereras monterat från fabrik. Kondensansluning 16mm på vänster sida, även den är vändbar.

Elanslutning på höger sida. Fläktkonvektorn har EC motor som matas 230V + styrsignal 0-10V. Levereras med plint för elanslutning och till extern reglerpanel.
Med KCMI2 & KPCM styr regleringen hastigheten i 3 steg som kan justeras om så önskas. Med reglering FCR222A styrs fläkthastigheten automatiskt i 3 valbara hastigheter. MXT är för takmontage och därför skall man använda reglerpanel för väggmontering.

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat

Övrigt

TYP

220-INV

230-INV

245-INV

260-INV

280-INV

Värmeeffekt vid 50/40/20°
kWmax 2,03,45,07,710,4
kWmed 1,52,73,76,28,8
kWmin 1,32,12,74,77,9
Tryckfall
kPamax 3,53,46,93,26,8
Vattenflöde
l/hmax 175292431657896
Kyleffekt, sensibel vid
7/12/27° (RH 50%)
kWmax 1,32,13,15,26,8
kWmed 1,01,82,34,25,5
kWmin 0,81,31,83,24,8
Tryckfall
kPavid max11,910,822,71119,6
Vattenflöde
l/hvid max33252779812451544
Luftmängd
m³/hmax 28848368112351480
m³/hmed 2073834749481171
m³/hmin 155281338672994
Motoreffekt
Wmax 306070161184
Ström
Amax 0,10,30,30,70,8
Ljudeffekt
dB(A)max4446526266
dB(A)med 3540435661
dB(A)min 3032354857
Ljudtryck vid 10 m² Sabine dämpning
dB(A)max3638445458
dB(A)med2732354853
dB(A)min2024274049
Extra vattenbatteri
Värmeeffekt vid 50/40/20°
kWmax1,01,71,73,23,8

BESKRIVNING

TYP

RSK

Styrenheter
Reglerpanel för väggmontage Fläkt 0-1-2-3
KCV2
Reglerpanelför väggmontage med termostat, styr fläkt och ställdon
KTCV26750072
Reglerpanel för väggmontage med automatisk omkoppling Kyla/värme för 2-rörsystem
KTCVA
Reglerpanel för väggmontage med automatisk omkoppling Kyla/värme för 4-rörsystem automatisk fläkthastighet
KTCVR
Parallellkoppling för 4 konvektorer med gemensam reglerpanel
INT
Elektronisk styrenhet för fläktkonvektor
KCMS6730993
Modul för ventilstyrning till KCMS
KMVR6730994
Manöverpanel för KCMS
KPCM6730995
Trådlös fjärrkontroll för KCMS, anv. ihop med KRIP
KTCM6730996
IR mottagare för KTCM för PLP front
KRI6750116
IR mottagare för KTCM för PLM front
KRIMIR mottagare för PLM front

6750117
Ventiler
2-vägs vattenventil, rak DN15, 230V, NC
FVV15.26728321
2-vägs vattenventil, rak DN20, 230V, NC
FVV20.26727593
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN15, 230V, NC
VIU15.26728324
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN20, 230V, NC
VIU20.26728325
Ventil-och kapilärrörstermostat
FVVK15.26726518

BESKRIVNING

TYP

RSK

Styralternativ ModBUS
Reglerenhet med display ModBUS
FCR222A6750132
Reglerenhet utan display ModBUS
FCC221A6750131
Trafo 28VA
T286750114
Ventil 2-vägs DN15 Kv.1,8
VV15.26750078
Ventilställdon 24V, för VV15.2
VSDNCM30246750084
Rumsgivare
G246731831

BESKRIVNING

TYP

Övrigt
Kondenskål, extra , horisontell
VAO
Bottenplåt
KPP2-
Extra vattenbatteri
B4-

Typ


220

230

245

260

280

Takmodeller med hölje Höjd = 220 mm Djup = 570 mm
Bredd (mm)8001000120015001500
Takmodeller med hölje Höjd = 220 mm Djup = 570mm
Vikt (kg)2021283537