MK4532

En smidig dörrkontakt i aluminium. Används lämpligen till industriportar och andra krävande miljöer.
Används för on/off reglering, Kontakten kan vara antingen öppen eller sluten.

RSK: 6730500