Idrowall

Utgående produkt

Idrowall är en kompakt designad fläktkonvektor för uppvärmning eller kylning av luft i privata eller kommersiella byggnader. Idrowall placeras på ca 1,5-2,5m upp på väggen och blåser snett nedåt/framåt. Den motorstyrda luftriktaren sprider luften i önskad riktning.

Beskrivning

Idrowall är avsedd för väggmontering högt upp på väggen och har ett hölje av ABS plast i RAL9003 (Vit). Vätskebatteri av koppar med aluminumflänsar, tangentialfläkt med energisnål EC-motor med 3 förprogrammerade hastigheter, motorstyrd luftriktare med 5 positioner och elektronisk reglering med fjärrkontroll.

Installation och reglering

Placera enheten så att den inte utsättas för direkt solljus eller andra värmekällor.

Vattenanslutning från valfri sida eller nedåt. Kondensavloppet leds samma väg som vattenledningarna.

Ansluts till 230V/1 10A. Den integrerade styrningen, med trådlös fjärrkontroll, gör att detta är den enda elinstallationen som krävs. Inbyggd 3-vägsventil och kontakter för förregling, start av kylpump/kylare.
Om så önskas kan Idrowall kan konfigureras efter egna önskemål med hjälp av den trådbundna manöverpanelen KWPI, varvid upp till 63 enheter kan slavstyras. Idrowall kan anslutas till ModBUS med hjälp av RS485 gateway.