HOTEL

Utgående produkt

Extremt tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla hotellrum. Fläktkonvektorn är extra ljudisolerad vilket gör den lämpad för hotellrum. Den finns i utförande med standard AC-fläkt (EV) och med energisnål EC-fläkt (INV). HOTEL är för infälld takmontering med luftintag underifrån och luftutblås horisontellt framåt.

Beskrivning

HOTEL-INV har en kondensisolerad stomme av eloxerad plåt och ljuddämpade kanaldelar. Den finns både med och utan tilluftskanal. Utblåsningsgaller för vägg med dubbla ställbara luftriktare. Vattenbatteriet är av kopparrör med aluminiumlameller för tryckklass PN6. Filter (G1) och kondensskål ingår. IP20. Yardy är avsedd för komfortvärme/kyla i miljöer mellan 15-30°C.

Installation och reglering

Monteras infälld ovanför undertaket i hotellrummets vestibul. Komplett med in och utsugningskanal med ljuddämpning.
Vattenbatteriets anslutningsdimension är 3/4″ invändig till vänster, sett framifrån och är försett med luftskruvar. Vattenbatteriet kan enkelt vändas.
Vattenbatteriet är avsett för 2-rörssystem för värme eller kyla. Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet, eller levereras monterat från fabrik. Kondensskål i rostfritt material med kondensansluning 16mm på vänster sida, även den är vändbar.
Elanslutning på höger sida. Fläktkonvektorn har EC motor som matas 230V + styrsignal 0-10V. Levereras med plint för elanslutning och till extern reglerpanel.
Med KCMI2 och KPCM regleras hastigheten i 3 steg som kan justeras om så önskas möjlighet till extern förregling. Med reglering R222 styrs fläkthastigheten steglöst och kan kopplas upp mot ModBUS.

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat

Övrigt

STORLEK

230

Värmeeffekt vid 50/40/20°
kWmax 3,4
kWmed 2,7
kWmin 2,1
Tryckfall
kPamax 3,4
Vattenflöde
l/hmax 292
Kyleffekt, sensibel vid
7/12/27° (RH 50%)
kWmax 2,1
kWmed 1,8
kWmin 1,3
Tryckfall
kPavid max10,8
Vattenflöde
l/hvid max527
Luftmängd
m³/hmax 483
m³/hmed 383
m³/hmin 281
Motoreffekt
Wmax 60
Ström
Amax 0,3
Ljudeffekt
dB(A)max43
dB(A)med 37
dB(A)min 29
Ljudtryck vid 10m² Sabine dämp.
dB(A)max35
dB(A)med29
dB(A)min21
Extra vattenbatteri
Värmeeffekt vid 50/40/20°
kWmax1,7

BESKRIVNING

TYP

RSK

Styrenheter
Elektronisk styrenhet för fläktkonvektor INV med ventilstyrning on/off
KCMI26750074
Manöverpanel för KCMI
KPCM6730995
Trådlös fjärrkontroll för KCMI, anv. ihop med KRIP
KTCM6730996
IR mottagare för KTCM
KRIP6730997
Ventiler
2-vägs vattenventil, rak DN15, 230V, NC
FVV15.26728321
2-vägs vattenventil, rak DN20, 230V, NC
FVV20.26727593
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN15, 230V, NC
VIU15.26728324
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN20, 230V, NC
VIU20.26728325
Ventil-och kapilärrörstermostat
FVVK15.26726518
Artikelkoden skall kompletteras med aggregatets storlek vid beställning

BESKRIVNING

ART. KOD

Kondenskål, extra , horisontell
VAO
Extra vattenbatteri
B4-
Utblåsningsgaller
KG2-
Insugningsgaller med filter
KGF2-
Fläns för kanalanslutning på insugsningsidan
KFGCM2-
Fläns för kanalanslutning på utblåsningsidan
KFGCA2-
Luftkanal, insug, 90°
KR9A2-
Luftkanal, utblås, 90°
KR9M2-
Luftkanal, utblås, rak
KRDM2-
Teleskopisk kanaldel
KRTM2-
Insugningskanal cirkulär
KPAF2-
Utblåsningskanal cirkulär
KPM2-
Flexibel anslutning för kanaldelar, används med KFGC
KAS2-
Täckpanel, lackerad för IXP
KPLO2-

Yardy HOTEL230

Bredd (mm)1290
Höjd (mm)290-315
Djup (mm)930
Vikt (kg)39