FCRL80

Utgående produkt

Spänningsrelä med omvandling av 0-10V till 3-stegsreglering för till exempel fläktkonvektorer.

RSK: 6750133

Beskrivning

Spänningsrelä med omvandling av 0-10V till 3-stegsreglering för till exempel fläktkonvektorer.

Beskrivning, Spänningsrelä RL80 (v1.00*)
· Används då man vill styra fläktkonvektor i tre steg med 0-10V DC.
· Möjlighet att justera reläets kopplingspunkt.
· Möjlighet att justera reläets hysteres.
· CE-godkänd

Matningsspänning ……………….. 24V AC/DC
Effektförbrukning ………………… 0,2 mA
Styrsignal ……………………………. 0-10V DC
Kontaktutgång …………………….. 24/230V AC 10A res. (NO)
Kopplingspunkt ……………………. 0-10V DC (fabriksinst).
RL1 (2,5V) justerbart med P1
RL2 (5V) justerbart med P2
RL3 (7,5V) justerbart med P3
Hysteres …………………………….. 0,2… 1,0V DC (fabriksinst. 0,5V)
Justerbart med potentiometer P4
Gemensamt för alla steg
Kapslingsgrad …………………….. IP44
Omgivningstemperatur …………. Förvaring: 0 till + 70°C. Drift: +5 till +40°C
Anslutningar ……………………….. Skruvplint
Dimensioner ………………………… 80 x 122 x 40 mm

Kataloger och broschyrer

Installationsanvisningar och manualer