Elektronisk styrenhet MB

MB-styrenhet som tillåter hantering av en eller flera fläktkonvektorer med hjälp av Modbus RTU-RS 485 kommunikationsprotokoll. Fläktkonvektorerna kan därvid fungera som Master/Slav enheter (upp till 20 enheter).
Systemet består av en MB elektronikbox för varje fläktkonvektor och en gemensam manöverenhet TMB (tillbehör). Om trådlös reglering önskas används istället RT03 tillsammans med en mottagare RSF, RCS eller RS som manöverenhet.

MB-S RSK: 6974282

Beskrivning

MB fungerar för både AC och för EC fläkt och beställs normalt monterad i apparaten från fabrik. Till Carisma CRC finns den även som ett löst tillbehör (MB-S)

MB är försedd med olika reglerfunktioner som kan anpassas
med hjälp av DIP-switchar.
• 2 eller 4-rörs system.
• Fläkt ON/OFF via termostatreglering.
• Ventil ON/OFF termostatstyrning och fläkt går kontinuerligt.
• Ventil och fläkt regleras samtidigt ON/OFF termostatreglering.
• Fläktdrift beroende på temperatur på vattenbatteri
(givare T3, tillbehör), som kan aktiveras endast i
värmeläge eller värme- och kyl-läge.
• Automatisk omkoppling av driftläge med hjälp av T2 vattentemperaturgivare (tillbehör) vid 2-rörsystem.
• Omkoppling mellan värme och kyla via extern kontakt.
• ON/OFF med hjälp av dörr eller fönsterkontakt.

Genom att aktivera förreglingsfunktionen via T3 givaren, stoppas fläkten vid värmedrift ifall temperaturen på vattenbatteriet är under 32°C. När temperaturen går över 36°C startar fläkten igen. Vid kyldrift stannar fläkten när temperaturen i vattenbatteriet överstiger 22°C och startar när den sjunker under 18°C.

Följande anslutningar är placerade på styrkortet:
• Mottagare för infraröd fjärrkontroll.
• TMB kontroll.
• RS 485 seriell anslutning för master/slav koppling och för Modbusanslutning

Relaterade Produkter