Elektronisk styrenhet QCV-MB

QCV-MB-styrenhet, för Maestro högeffekts-fläktkonvektor, som tillåter hantering av en eller flera fläktkonvektorer med hjälp av Modbus RTU-RS 485 kommunikationsprotokoll. Fläktkonvektorerna kan därvid fungera som Master/Slav enheter (upp till 20 enheter).
Systemet består av en QCV-MB elektronikbox för varje fläktkonvektor och en gemensam manöverenhet TMB (ingår). Om trådlös reglering önskas används istället RT03 tillsammans med en mottagare RS som manöverenhet.

Beskrivning

QCV-MB  beställs normalt monterad i apparaten från fabrik.

QVC-MB är försedd med olika reglerfunktioner som kan anpassas
med hjälp av DIP-switchar.
• 2 eller 4-rörs system.
• Fläkt ON/OFF via termostatreglering.
• Ventil ON/OFF eller 3-punkts termostatstyrning och fläkt går kontinuerligt.
• Ventil och fläkt regleras samtidigt ON/OFF termostatreglering.
• Fläktdrift beroende på temperatur på vattenbatteri
(givare T3, tillbehör), som kan aktiveras endast i
värmeläge eller värme- och kyl-läge.
• Automatisk omkoppling av driftläge med hjälp av T2 vattentemperaturgivare (tillbehör) vid 2-rörsystem.
• Omkoppling mellan värme och kyla via extern kontakt.
• ON/OFF med hjälp av dörr eller fönsterkontakt.

Genom att aktivera förreglingsfunktionen via T3 givaren, stoppas fläkten vid värmedrift ifall temperaturen på vattenbatteriet är under 32°C. När temperaturen går över 36°C startar fläkten igen. Vid kyldrift stannar fläkten när temperaturen i vattenbatteriet överstiger 22°C och startar när den sjunker under 18°C.

Följande anslutningar är placerade på styrkortet:
• Mottagare för infraröd fjärrkontroll.
• TMB kontroll.
• RS 485 seriell anslutning för master/slav koppling och för Modbusanslutning

Installation och reglering

Om 3-punktsreglering önskas måste 24V ventilsats användas.

Relaterade Produkter