DELTA LVC221A

Utgående produkt

DELTA LVC221A reglerar en luftvärmare med blandningsskåp så att tilluftstemperaturen håller önskad minimitemperatur, och kan samtidigt reglera rumstemperaturen till önskat börvärde. Den har inbyggd frysskyddsfunktion och filtertimer och summalarm.

Beskrivning

DELTA LVC221A är en paketlösning bestående av Kapslat styrkort, manöverenhet med display, kommunikationskabel, tilluftsgivare, spjällmotor och ventilställdon.

Relaterade Produkter

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat