Daphne

DAPHNE är ett energieffektivt värmeåtervinningsaggregat med motströmsvärmeväxlare som har en värmeåtervinningsgrad upp till 93%. Det har en kompakt design och är avsett för installation på vägg eller i köksskåp i villor, lägenheter och lågenergihus. Daphne är mycket enkelt att installera tack vare att aggregatet är vändbart. Aggregatet levereras med ett Basic reglersystem eller Comfort styrsystem med låsbar pekskärm.

Beskrivning

Aggregatet är avsett för drift i torr inomhusmiljö, vid omgivningstemperatur från 0 till 40°C och relativ luftfuktighet högst 80 %. Lufttemperaturen ska vara mellan -20 och 40 °C. Aggregatet är avsett att transportera luft i miljö som är fri från grovt damm, fett, kemikalieångor och andra föroreningar. Aggregatets hölje består av sandwich-paneler. Kapslingsklass IP 20.

Installation och reglering

Aggregatet monteras på vägg, 150 och 300 aggregaten kan placeras i köksskåp. Genom att aggregatet är vändbart behöver ingen hänsyn tas vid beställning till spegelvända lägenheter. Elanslutning 230/1.
Värmeåtervinningsaggregatet finns med två regleralternativ. Basic som är ett enklare alternativ eller Comfort som är en helautomatisk reglering, optimerar driften för att uppnå minimal värmeförlust och bästa driftsekonomi, är försett med en illustrativ pekskärm. Bland funktionerna finns steglös shuntning, frysvakt, CO² styrning, RH-styrning, behovs/närvarostyrd ventilation eller konstantflöde.

Kataloger och broschyrer

Typ

Luftflöde
(m3/h)

Luftflöde
(l/s)

Inloppsfilter

Utloppsfilter

Spänning
(V)

Max fläkt-
effekt
(W)

Ing. effekt förvärmare
(kW)

Ing. effekt eftervärmare
(kW)

Vikt
(kg)

HRDA1-015
15042F7M5230/1 - 50 Hz3400,40,444,5
HRDA1-030
12097F7M5230/1 - 50 Hz3400,80,858,0
HRDA1-050
80147F7M5230/1 - 50 Hz7001,20,892,0