Crystall filter

Ren inomhusluft har aldrig varit viktigare!

Crystall filter renar effektivt luften i rummet. Filtret har i princip inget tryckfall co det larmar när det behöver rengöras.
Det har ända upp till 99,5 % filtreringsverkningsgrad för partiklar PM1 (ePM1 95 %) och upp till 98,5 % för partiklar med storleken 0,1 μm.
Crystall filter är en patenterad filterteknologi som bygger på ett elektroniskt filterstsyem.

Beskrivning

Crystall finns som tillval för våra fläktkonvektorer Skystar och Carisma.
Det finns också som rumsenhet i en Skystar utan vattenbatterier för värme eller kyla.
Crystall kan också levereras som ett filtersystem för eftermontering i ventilationssystem.

YouTube klipp

Crystall filter är en produkt från Sabiana SPA i Italien, och distribueras med ensamrätt i Sverige av EVECO.

Installation och reglering

Crystall filter kan levereras monterat från fabrik i Skystar och Carisma.
Flera av våra regulatorer finns i utföranden där även Crystallfiltret kan styras.

Crystal filter finns också för inbyggnad i befintliga ventilationsaggregat.

Kataloger och broschyrer