Clima 4600R

Utgående produkt

Clima är ett komfortkylaggregat för kylning i kontor, arbetsbodar, kiosker och i hemmet. Clima 4600R lämpar sig för upp till 50m². Kylbehovet kan variera beroende på lokala förutsättningar såsom väderstreck, fönsterstorlek etc.
Det kan också användas som luftavfuktare.

Beskrivning

Clima 4600R har ett kompressordrivet kylsystem med inverterteknologi och består av två delar varav en placeras utanför rummet. Överskottsvärmen och kondensvattnet leds ut i en slang genom ett ventilationshål eller genom ett fönster till utomhusdelen. I den yttre delen kyls köldmedlet av och hit pumpas även kondensvattnet.

Installation och reglering

Clima 4600R som består av två delar, är sammankopplade med ett slangsystem (längd 3000 mm) som kan tas isär, träs igenom väggen (håldim. 50 mm) och kopplas ihop.

Kylaggregaten ansluts till 230V. Ett tvättbart filter samlar upp dammet i luften. I aggregaten levereras med den digitala displayen på aggregatet eller med den medföljande fjärrkontrollen.
En 24 timmars timer kan stänga av aggregatet efter önskad tid.

Kataloger och broschyrer

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat

ARTIKEL KOD


ENHET

CLIMA3600R

CLIMA4600R

Kyleffekt
kW3,64,3 (1,8-4,6)
Effektförbrukning
kW1,331,31
Energiklass
kWAB
Luftmängd (Max)
m³/h450380/520/600
Ljudnivå
dB(A)49/51/5345/48/54
Lämplig rumsvolym* (max)
4050
Dimensioner (LxBxH)
mm450x840x380490x510x530
Vikt
kg3535+14
* Beror på lokala förutsättningar