CBT

CBT är för inbyggnad i fläktkonvektor Carisma MV, varvid den blir åtkomlig under luckan uppe till höger på fläktkonvektorn.

RSK: 6707856

Beskrivning

Reglerpanelen är utförd i grå ABS plast. Den är försedd med på/av brytare, omkopplare för kyla/värme, omkopplare för 3 fläkthastigheter och termostat.

Installation och reglering

CBT är försedd med ett kablage och snabbkoppling i form av en stiftplint som enkelt passas in i fläktkonvektorns plint.
Installationen skall utföras av behörig elektriker.

Termostaten reglerar rumstemperaturen med fläkt och/eller ventil i 2-rörssystem för värme eller kyla.

Vid 4-rörssystem reglerar termostaten antingen fläkten eller ventiler.

Reglerområde 10-30°C både i värme och kyldrift.

Relaterade Produkter

Installationsanvisningar och manualer