CBAUT

CBAUT är för inbyggnad i fläktkonvektor Carisma MV, varvid den blir åtkomlig under luckan uppe till höger på fläktkonvektorn.

RSK: 6707857

Beskrivning

Reglerpanelen är utförd i grå ABS plast. Den är försedd med på/av brytare, omkopplare för kyla/värme, omkopplare för 3 fläkthastigheter + AUTO och termostat.

Installation och reglering

CBAUT är försedd med ett kablage och snabbkoppling i form av en stiftplint som enkelt passas in i fläktkonvektorns plint.
Installationen skall utföras av behörig elektriker.

Termostaten reglerar rumstemperaturen med fläkt och/eller ventil i 2- och 4-rörssystem för värme och/eller kyla.
Fläktvarvtalet anpassas till rådande effektbehov, på så sätt går alltid fläkten på så låg hastighet som möjligt.

Om CBAUT förses med en givare för vattentemperatur, kopplar den själv om mellan värme och kyla beroende på vilket vatten som finns tillgängligt.
Man kan också ansluta en ingångssignal på 230V för att trigga regleringen för kyldrift.

Det finns också en ingång för energisparläge. Vid kyla förskjuts då börvärdet +3 grader, så att en högre rumstemperatur erhålls. På motsvarande sätt förskjuts börvärdet -3°, vid värmedrift, så att en lägre rumstemperatur erhålls.

Reglerområde 9-30°C och 0,7° hysteres både i värme och kyldrift.

Relaterade Produkter

Installationsanvisningar och manualer