TF

Takfläktar ur serien TF är en serie moderna och effektiva takfläktar. De är lämpliga för montage i de flesta förekommande lokaler som till exempel industrihallar, samlingslokaler, lager, simhallar och offentliga byggnader. Takfläktarna trycker ner värmen som kan samlas uppe vid taket och ger en jämnare temperatur i lokalen och minskar därmed energibehovet.

Beskrivning

TF takfläktar har en modern och effektiv design. De lämpar sig bäst till industri, lager och kontorsbyggnader med takhöjder från 3-12 meter. Fläktarna består av ett takfäste, pendel, motor och fläktvingar, utöver det så finns det två täckkåpor (övre/nedre). Alla metalldelar är pulverlackade vita. Som standard levereras de med 1400 mm vingdiameter, andra storlekar finns som tillbehör. TF20 är i utförande IP20 och TF55R är i spolsäkert utförande IPX5 och får även användas i brandfarliga rum. TF55R kan dessutom reverseras. Medföljande pendel medger total nedhängning ifrån taket på 495mm. Kompletteras lämpligen med varvtalsreglering.

Vid projektering kan vi räkna med 100-200m²/per fläkt beroende på takhöjd. Monteringshöjden bestämmer hur stor yta varje fläkt täcker, högre montagehöjd ger ett större täckningsområde. Hänsyn till pallställage och annan fast inredning behöver tas.

Beroende på antal så väljs lämplig reglering, för helautomatisk styrning med givare vid tak och golv så väljs TFR30 som medger styrning av upp till 30 st takfläktar.

Installation och reglering

Montering

Takfläktarna bör placeras symmetriskt i lokalen. Undvik montering vid utsugningsfläktar eller där fasta föremål kan störa luftströmmen.

Takfläktarna bör regleras av en varvtalsreglering för att kunna anpassas till rådande förhållande.
TFR1 reglerar en fläkt i fem steg. TFR1R reglerar en fläkt i fem steg och kan också reversera fläkten. (OBS kräver 3+1 ledare till fläkten och att den är reverserbar.) TFR6 reglerar max 6 fläktar steglöst och är reverserbar. TFR30 ställer om varvtalet automatiskt i förhållandet till temperaturskillnaden mellan golv och tak. 2 givare ingår som placeras under taket resp. i vistelsezonen. TFR30 kan reglera upp till 30st takfläktar parallellt.

Installationsanvisningar och manualer

Deklarationer och certifikat

Typ

SEG-nr

RSK-nr

IP-klass

Luftmängd
(m³/h)


Effekt
(W)

Vikt
(kg)

TF2087652246739303IP2013500706,2
TF55R87652256739304IP5513500706,2

Tillbehör

Typ

IP-klass

RSK-nr

SEG-nr

Varvtalsregulator, en fläkt
TFR1IP5467393058765226
Varvtalsregulator, en fläkt, reverserbar
TFR1RIP5467393068765227
Varvtalsregulator, max 6 fläktar
TFR6IP5467396078765228
Temp. diff.regl. , max 30 fläktar
TFR30IP5467393088765229