WMT

WMT är en reglerpanel för väggmontering. Den har termostatreglering och automatisk reglering av fläkthastighet beroende på värme/kylbehovet. WMT är försedd med en kyla/värmeomkopplare och reglerar både kyl och värmeventil. Den kan reglera en fläktkonvektor med 230V AC fläktmotor.

RSK: 6707868